Site Loader

Kårstø-anlegget i Rogaland er den største  i Europa
av sitt slag. Anlegget er en viktig nøkkelrolle i både transport av gass samt
behandling av gass og kondensat/lys olje fra samtlige viktige områder
på norsk sokkel.Rundt 30 felt er koblet til Kårstø via rørledninger
og millioner kubikkmeter gass og kondensat/lys strømme inn i anlegget hver
dag.Der er blir tyngre komponenter delt ut, mens resten, som kalles tørrgass
eller salgsgass,transporteres videre til kontinentet. Den første
gassen nådde Kårstø på 25 juli 1985, og første gassen ble
sendt ut fra Kårstø til en plass i Tyskland kalt Emden den 15
oktober i samme år.Siden 1993 har anlegget også vært i stand til
å motta og stabilisere kondensat fra Sleipner-feltet.I 2000 var anlegget klar
til å motta gass fra Åsgard og andre felt i Norskehavet gjennom rørledningen
Åsgard Transport. Siden 2014 har anlegget også vært i stand til å motta og
stabilisere kondensat/lys olje fra Gudrun-feltet.Den siste utviklingen på
Kårstø har brakt en stor økning i sin evne til å motta og prosessere gass.Rundt
90 millioner standard kubikkmeter gass kan strømme gjennom anlegget hver
dag.VÅT gass i Melkøya, våt gass (NGL-NGL) er skilt fra rikgassen og ble
deretter skilt til propan, normal butan, isobutan, NAFTA og etan. Propan lagres
i to store rock kamre (kaverner) med en samlet
kapasitet på hele 90.000 tonn, mens butan, isobutan, NAFTA og
etan blir lagret i tanker. Produksjon av LPG, etan og stabilisert kondensat/lys
olje resulterer i rundt 700 tanker verkstedopphold per år, noe som betyr at
Kårstø-anlegget rangerer som verdens tredje største produsent av LPG. TØRRGASS Tørrgassen eksporteres fra Kårstø,
gjennom rørledningen Europipe II til Dornum i Nord-Tyskland
og gjennom rørledningene Statpipe og Norpipe til Emden.Eier:
Gassled operatør: Gassco teknisk leverandør: Statoil

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out