Site Loader

I denne teksten skal jeg skive om konsekvensene med
det nye målet og blant annet drøfte forretningsmodeller for forbedringstiltak.
Med en forretningsmodell mener vi den måten en virksomhet er organisert og
drevet på for å skape en bærekraftig bedrift. Vi finner de ulike elementene i
en forretningsmodell:

·        
Produkt

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Kunderelasjon
(ulike alternativer til kunden)

·        
Struktur

·        
Økonomi

Produkt, produkt/ tjeneste er noe bedriften selger for
å dekke behovet til kunden. Haugen AS, har som et mål å dekke behovet til
kunden via å selge dere sykkel. I tillegg til det så har de en mengde
sportsutstyr, som vil også kunne dekke behovet deres.

Kunderelasjon, enkelt forklart så er kunderelasjon det
å kunne tilpasse seg til kunden. Hvem du selger til, hvordan du vil kunne selge
produktet ditt via produktinformasjon.  Haugen
AS skal spesialisere seg innenfor Down hill og el sykler. Down hill og el
sykler er blant annet brukt av menn og kvinner som liker det «lille ekstra»,
enn det vanlige sykkel. Det vil hovedsakelig bli brukt for å kunne få seg til
jobben eller noe lignende. Ut ifra det skjønner vi det at målgruppen vil være i
alderen 20 – 60 år. Men, det er ingen ren kilde. Det kan selvsagt variere, og
en 18 åring kan også få kjøpt seg en el sykkel for å kunne sykle til skolen.

Bedriften trenger en god del veiledning før de kan
starte salget for Down hill og el sykler, som lest i oppgaven. Så har de aldri
solgt noe lignende før, og har dermed ingen erfaring innenfor det. Det må
struktureres og organiseres før det kan skje en verdiskapning.

Økonomi, økonomi for en bedrift handler om kostnader,
inntekter og overskuddet. Hvor mye penger trenger Haugen AS for å utvikle sin
bedrift, for salg av Down hill og el sykler?

Slik funker det:

·        
Produktutvikling
(planlegging og ulike case for produkt)

·        
Produksjon (ulike
produksjonspartnere)

·        
Markedsføring og
salg (hvordan skal det selges, kun via butikk eller opprette netthandel)

·        
Administrative
funksjoner (logistikk, betalingsformidling, personaladministrasjon, lønn,
kontroller og rutiner ovenfor produktet).

Nettbaserte forretningsmodeller er også en mulig for
Haugen AS. Det kunne å selge produktet sitt over internett, og internasjonalt
kan sørge for at bedriften deres utvikles til noe stort over det globale
markedet. Fordelen med slik forretningsmodell er at det er mye billigere å
markedsføre og selge det til ulike kundegrupper.

Franchising er en annen forretningsmodell som kan
funke for Haugen AS. Det vil sørge for at bedriften får med seg fordeler som
f.eks., forretningside, produkter, varemerke og omdømme. Men alt dette her vil
skje mot en avtalefestet avgift Haugen AS må betale franchising selskapet. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out