Site Loader

Journalisten Carlberg berätter i sin bok om samspelet
mellan sjukvård, läkemedelsindustri och forskning. Boken handlar om en
berättelse om depressioner. Doktorer, forskare, människor Freud, och
marknader.Förfättare nämner två grundläggande konflikter på mental hälsa. I den
första har en lång historia om hur skillnader på människor synen är grundad på
och deras mentala hälsa .Detta kan beror på deras depressioner upplevelser och
ångest samt förträngning och deras erfarenheter.

 

Orsaken kan finnas i genetiska förutsättningar biologiska
faktorer samt signalsubstanser. Lösningen på problemet kan beror på
förklaringen till att det uppstår, psykoanalys eller medicinen ,prat (terapi
eller att prata med kurator) eller piller, som botar den deprimerad personen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Den andra konflikten handlar om ekonomisk ,marknaden för
antidepressiva mediciner , förskrivningen och försäljningen,
läkemedelsindustrin eller människans, flera människor uppger sig vara
deprimerade trots de antidepressiv mediciner blir allt mer tillgängliga och
effektiva.

 

Arvid Carlsson tanke att bilda nya nervceller skulle
kunna växa till och börja fungera i hjärnans komplicerade irrgångar. Det kan
uppstå nya cellbildnngar i hjärnan men de få aldrig någon aktiv roll i
maskineriet.Teorierna om att antidepressiva mediciner skulle verka genom att
nybildningen av hjärnceller ger han inte mycket för.

 

Hjärnan är uppbyggt på ett komplex  sätt och bildad efter ett väldigt strikt
mönster,där alla tajming måste vara perfekt. Läkemedelsindustrin lierar sig med
kognitiva psykoterapi, som förutom sin lämplighet för evidensbasering bättre
bland annat in de biologiskt inriktade psykiatrerna.

Människan kropp uppdelat i två element,kropp och själ
eller materia och anda. Man kan påminna om spänningar mellan en naturvetenskap
som bygger på handfasta utvärderingen i siffror och en humanistisk
vetenskapssyn,där sanningen snarare anses ligga i tolkningar av skeden och
mänskliga beteende.

 

Teorin om att depression och ångest orsakas av brist på
den kemiska signalsubstansen serotonin förblev en hypotes. Antal depression
fall har fördubblats i Sverige mellan 1997-2005 talet, tjugo sju procent av männen
och fyrtio fem procent av kvinnor drabbas någong gång av depression i sitt
livstid. Vissa personer drabbade depression i form av ångest och social fobi.

 

År 2020 förväntas deprassion andra plats på listan på
globala sjukdomarsbördan, mätt på dödlighet, antalet förlorade år och antalet
handikappande år (enligt WHO).

Det som är intressant och har mycket att tillföra i
resonemanget kring psykisk ohälsa och dess eventuella behandling och bot, men
framförallt gällande förebyggande åtgärder när något framhålls och åskådliggörs
som ett folkhälsoproblem.

 

 

 

 

Patientgrupper formulerades med äldre men även yngre
personer, vilket innebar att läkemedel har utvecklats för svårt sjuka nu
började marknadsföras för allt fler besvär. Sigmund Freud och psykoanalysens
fader möter i Wien och Emil Kraepelin som har kommit dit för att få en stor
betydelse om psykiatrin.

 

Carlberg har intervjuat forskare, företrädare för
läkemedelsindustrin och medicinska praktiker. Stort antal av läkarna hade
blivit övertygade på 1880 talet om att psykiska problem hängde tillsammas med
sjukliga, biologiska förändringar som sker i hjärnan.

 

 

Det kan finnas risk att
individen frammanar och skapar det individen ämnar bota. Det är intresserat att
läsa (Pillret) och se skillnader innan med nu förtiden a.g.e. antidepressiva Läkemedel
och  depression kan påverkas människor
livs. Det är intresserat att läsa boken och se skillnader innan med nu förtiden
a.g.e. antidepressiva läkemedel och depression kan påverkas människor livs.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out