Site Loader

Vid mitten av 1800-talet började Sverige att industrialiseras. I Storbritannien och i flera andra länder av Europa hade industrialiseringen pågått ett tag. “Freden, vaccinen och potäterna” är en vanlig förklaring till befolkningsökningen i Sverige. Den långa fredsperioden i Europa kom att forma Sverige, inga krig utfördes sedan vårt sista krig år 1814. Det blev fred i landet, vilket innebar inga fler döda soldater, utan de kunde istället vara hemma och ta hand om sina familjer. Vaccination mot smittkoppor fick stor betydelse för den svenska befolkningen. Färre dog av sjukdomen, framförallt barn och unga behövde inte längre vara oroliga för att dö. Fler människor överlevde och blev äldre än tidigare. Liksom i många andra länder förde man i Sverige samman bondgårdarnas åkermark till större enheter. Denna reform kallas enskifte och skedde i olika etapper under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Enskiftet var en förbättring av storskiftet, för att sedan övergå till laga skifte som blev namnet på det skiftesystemet som man införde år 1827. Tidigare sätt att odla jordmark upphörde och fler började att odla foderväxter, i mitten av 1800-talet slog potatisen igenom och hade blivit det viktigaste livsmedlet för befolkningen. Nya tekniska metoder bidrog till ett mer effektiviserat jordbruk och nya sätt att odla marken gav bättre skördar som kunde livnära fler människor.
Industrialismen innebar en förändring från hantverk till maskineri. Tidigare hade allt genomförts via hand, nu började man istället att tillverka allt i fabriker med hjälp av maskiner. Det allt effektivare jordbruket producerade så mycket att stora delar av skörden kunde exporteras. I Sverige var det främst skog(trä) och järn som var de största naturresurser. Detta gjorde att det behövdes en större marknad med möjlighet att snabbt transportera varorna över hela landet. Ett bättre jordbruk bidrog också till att ett mindre antal människor behövdes på landsbygden, vilket innebar att industrin kunde få tillgång till större arbetskraft. Detta ledde till att det blev viktigt med att bygga järnvägar. Med hjälp av järnvägen kunde man transportera skördar från de inre delarna av landet och sedan skeppa ut från kusten. Sverige var fortfarande ett jordbrukssamhälle men hade samtidigt moderniserats. Dock mot 1800-talets slut började man inse vilka dåliga konsekvenser som fördes i och med industrialismen, som följd kom inflyttningar till städer, sjukdomar som spreds, och jordbrukssamhället byts ut för att göra plats åt det nya industrisamhället.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out